Saturday, 9 July 2016

Libri i Kryqëzatës së Lutjes dhe Medalja e Shpëtimit

Njoftim për botimin e Librit të Kryqëzatës - Jezusi për Njerëzimin

Të dashur miq! Ju njoftojmë se Libri i Kryqëzatës - Jezusi për Njerëzimin është i vlefshëm për t'u porositur online nga faqja elektronike Orante.pl.

Ndërkohë mund t'i lexoni Lutjet si më poshtë:

Litanitë dhe lutjet e tjera, mund t'i gjeni në këtë blog - Kryqëzata e Lutjes 'Jezusi për Njerëzimin'

Medalja e Shpëtimit

Vetëm për Shqipëri dhe Kosovë!
Për të porositur Librin e Kryqëzatës së Lutjes dhe Medaljen e Shpëtimit, mund të kontaktoni direkt si më poshtë.

Kontaktoni Helios Fistani:


Vula e Hyjit të Gjallë

Lutje e bekuar dhe falas

Nëse dëshironi kopje të bekuara të kësaj Lutje të Vulës së Zotit të Gjallë, mund të kontaktoni:

Gabriel Nikola


Nëpër Botë

Të gjithë shqiptarët që jetojnë në vënde të ndryshme të botës, mund ta porosisin Medaljen e Shpëtimit, nga faqja elektronike Christo Gifts, ku mundësia e shpërndarjes është më e lehtë:
https://americas.christogifts.com/en/16-medals-jewelery

Medalja e Shpëtimit

Për më shumë informacion mbi Medaljen e Shpëtimit, mund të lexoni këtu:
http://paralajmerimi.blogspot.al/p/medalja-e-shp.html