MEDALJA E SHPËTIMIT

E Enjte, 5 Qershor 2014, në 19:46

Medalja e Shpëtimit është tani e vlefshme tek 

Medalja e Shpëtimit për Shqipëri dhe Kosovë

Do t’ju luteshim të keni durim për arsye të kërkesave të shumta.
Qaforja me Vulën e Zotit të Gjallë do të vijoj së shpejti.
Ferri është tërbuar. 

  

Të gjithë ata që e marrin Medaljen e Shpëtimit duhet të thonë këtë

Fushatë Lutje (115) Për Dhuratën e Konvertimit:

O Nëna e Shpëtimit, mbuloje shpirtin tim me lotët e tua të Shpëtimit.

Më largo dyshimet.
Lartësoje zemrën time, që dhe unë të ndjej Praninë e Birit tënd.

Më sill mua paqe dhe ngushëllim.
Lutu që unë të konvertohem me të vërtetë.

Më ndihmo të pranoj të Vërtetën dhe hape zemrën time të pranoj Mëshirën e Birit tënd, Jezu Krishtit.

Amin.


Detajet e Medaljes së Shpëtimit:

Pjesa e parme e medaljes përshkruan Nënën e Shpëtimit me djellin në sfond. 12 yjet, e thurura në një kurorë gjëmbash, janë vendosur në kokën e saj.