Njoftime

Njoftim për botimin e librit "Kryqëzata e Lutjes" dhe "Libri i së Vërtetës"- Volumi I

Të dashur miq! Ju njoftojmë se libri "Kryqëzata e Lutjes" është i vlefshëm për t'u porositur online nga faqja elektronike Orante.pl.

Ndërkohë mund t'i lexoni Lutjet si më poshtë:

Litanitë dhe lutjet e tjera, mund t'i gjeni në këtë blog - Kryqëzata e Lutjes 'Jezusi për Njerëzimin'

Për Shqipëri dhe Kosovë

Për të porositur volumin e parë të "Libri i së Vërtetës" dhe librin "Kryqëzata e Lutjes" mund të kontaktoni

 Helios Fistani


Vula e Hyjit të Gjallë


Lutje e bekuar dhe falas

Nëse dëshironi kopje të bekuara të kësaj Lutje të Vulës së Hyjit të Gjallë, mund të kontaktoni:

Helios Fistani, Gabriel Nikola                                                                        

_________________________________________________

Medalja e Shpëtimit


Të gjithë shqiptarët që jetojnë në vënde të ndryshme të botës, mund ta porosisin Medaljen e Shpëtimit, nga faqja elektronike Christo Gifts, ku mundësia e shpërndarjes është më e lehtë:
https://americas.christogifts.com/en/16-medals-jewelery


Për ata që jetojnë në Shqipëri, kontaktoni Helios Fistani.


Për më shumë informacion mbi Medaljen e Shpëtimit, mund të lexoni këtu:

http://paralajmerimi.blogspot.al/p/medalja-e-shp.html

_________________________________________________

Faqe të këtij Misioni në gjuhë të tjera

http://Internetgebetskreis.com 
https://messaggidagesucristo.wordpress.com     ... etj.

Faqja e parë e këtij Misioni, që aktualisht është mbyllur ka qenë http://www.thewarningsecondcoming.com. Sidoqoftë kjo faqe është arkivuar gjatë kohës së veprimtarisë së saj dhe gjendet në këtë link:

http://web.archive.org/web/20150315014112/http://www.thewarningsecondcoming.com/